Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Czechy • Infolinia: +420 577 113 040

Kontrola / pomiary

Mierzenie 3D

Dla przeprowadzenia kontroli kompleksowej posiadamy CNC współrzędnościowy przyrząd pomiarowy WENZEL 65, który umożliwia sprawdzenie wymiarów, jak również odstępstw w kształcie i położenia wyrobów o wymiarach nawet 600 x 4000 x 500 mm. Programy do przeprowadzania pomiarów umożliwiają statystyczną analizę mierzonych wymiarów, korzystamy z oprogramowania Metrosoft CM i Metrosoft Quartis (ten nowy program umożliwia tworzenie programów mierzenia na podstawie modelu).

W ramach zachowania wymaganej dokładności pomiarów przyrząd umieszczony jest w kabinie klimatyzowanej.

Konwencjonalne przyrządy pomiarowe

Wszystkie przyrządy pomiarowe są legalizowane w określonych terminach przez laboratoria akredytowane a tym samym jest zapewnione ich odniesienie do wzorców państwowych.

Dotyczy to np. pomiarów długości, szerokości, grubości, płaskości, prostopadłości.

Pomiary twardości

Do kontroli twardości korzystamy z metod podstawowych:
  • Brinell HB 2,5 / 250 kg
  • Vickers HV
  • Rockwell HRC.
Pomiaru dokonuje się na stacjonarnym twardościomierzu Wolpert / Diatestor 2RC

Pomiar chropowatości

Do sprawdzenia chropowatości używamy przyrządu Mahr MarSurf PS1 z możliwością transmisji na PC i DIGI VOGEL 657111 oraz Surtronic Duo. Zastosowanie do pomiaru chropowatości elementów płaskich i rotujących w jednostkach Ra, Rz, Rp, Rv, Rt.

Analiza widmowa

Do kontroli składu materiału używamy analizatora widma xDelta Professional, Spectroport i Oxford Instruments – PMI Master PRO. Do kontroli używamy analizatory widma, które umożliwiają dokonanie sprawdzenia składu chemicznego materiału na podstawie analizy widma wybuchu w atmosferze argonu i mierzenia z wykorzystaniem metody iskrowej a także analizatora RTG.

Inne możliwości przeprowadzania pomiarów

W celu wykrycia wady rozdwojenia materiału w elementach od grubości około 0,5 mm do grubości około 400 mm stosujemy cyfrowy przyrząd ultradźwiękowy USM 36 - Krautkramer /GE Inspection. Do pomiaru stałego i zmiennego resztkowego pola magnetycznego (jednostki mT, A/cm, kA/m, Gauss) używamy cyfrowy miernik Deutrometer 3873 z firmy Karl Deutsch. Dla wykrywania pęknięć powierzchniowych w np. wyrobach hartowanych stosowana jest metoda kapilarna Met-L-Check.