Kvítkovická 1627 • 763 61 Napajedla • Czechy • Infolinia: +420 577 113 040

Produkcja elementów, wymiary na zamówienie

Wymiary na zamówienie - półprodukty na miarę

Jeżeli półprodukt zamieszczony w katalogu nie spełnia oczekiwań pod względem wymiarów i jakości zgodnie z DIN 59350, oferujemy wykonanie półproduktów na zamówienie.

Produkcja półproduktów na zamówienie wykonywana jest w oparciu o wymiary, tolerancje i jakość stali podane w zamówieniu. Dokładne, obrobione przez frezowanie i szlifowanie i docięte na wymiar półprodukty maja wszechstronne zastosowanie w przemyśle maszynowym.

W oparciu o zapytanie opracujemy ofertę cenową wraz z terminarzem dostawy. Zapotrzebowanie można złożyć na naszej stronie internetowej po uprzednim zarejestrowaniu się lub za pośrednictwem e-maila lub faksu. W celu zapewnienia dokładności oferty należy szczegółowo określić wszystkie wymogi stawiane wyrobowi. Na każde zapotrzebowanie będziemy reagować.

Wymiary zamówieniowe - półprodukty wykonane na zamówienie nie ogranicza jakość materiału, zaoferujemy żądany materiał lub zaproponujemy alternatywny gatunek stali o takich samych właściwościach użytkowych.

Wytwarzanie elementów na zamówienie

Wykonujemy również dokładne płaskowniki włącznie z ich obróbką cieplną zgodnie z dokumentacja rysunkową dostarczoną przez klienta, na potrzeby mechaniki maszyn z myślą o szerokim zastosowaniu w przemyśle. W oparciu o zapytanie opracujemy ofertę cenową wraz z terminarzem dostawy. Produkcja elementów nie jest ograniczona jakością materiału, postaramy się zaoferować wymagany materiał lub zaproponujemy alternatywny gatunek stali o takich samych właściwościach użytkowych. Wszelkie elementy są w pełni pomierzone na 3D maszynie do mierzenia, na żądanie dostarczymy protokół z pomiarów.

Zapotrzebowanie można złożyć bezpośrednio na naszej stronie internetowej, po uprzednim zarejestrowaniu się lub za pośrednictwem e-maila lub faksu. W celu zapewnienia dokładności oferty należy szczegółowo określić wszystkie wymogi stawiane wyrobowi. Na każde zapotrzebowanie będziemy reagować.

Listwy

Oferujemy listwy (długie wąskie elementy) wykonane ze stali narzędziowej lub ulepszonej włącznie z obróbka cieplną dla wszystkich gałęzi przemysłu. Są odpowiednie np. do obrabiarek, prowadnic, przenośników, maszyn dedykowanych, przyrządów itp. Listwy wykonujemy na zamówienie w wersji miękkiej, całościowo zahartowane, nawęglone i hartowane, azotowane lub tylko powierzchniowo hartowane indukcyjnie.

Są to w większości listwy:
 • prowadnice
 • prowadnice ślizgowe
 • prowadnice liniowe
 • systemy przesuwane
 • listwy jezdne
 • proste giętarki i narzędzia tłoczne
 • długie wąskie elementy

Noże przemysłowe

Oferujemy wykonanie noży przemysłowych ze stali narzędziowej do pracy na zimno wraz z obróbką cieplną dla potrzeb wszystkich gałęzi przemysłu, zwłaszcza do obróbki stali, drewna, gumy, papieru, tkanin itp.Noże przemysłowe maja przeważnie poniższe cechy:

 • noże przecinające
 • noże rozdrabniające
 • noże strugarskie
 • wycinaki i wykrojniki
 • noże do dwojenia
 • noże mielące
 • nożyce mechaniczne do cięcia

Płyty

wykonania obróbki cieplnej dla wszystkich gałęzi przemysłu. Nadają się np. na narzędzia tłoczne i do cięcia, przenośniki, maszyny dedykowane, manipulatory, przyrządy itp. Płyty wykonujemy na cięte po obwodzie, palone i frezowane z przeszlifowaniem grubości na szlifierce pionowej BPV. Możemy również zaoferować frezowanie wpustów, wiercenie otworów, nawiercanie gwintów jak również wykonanie gwintów w boku płyty na uchwyty do manipulacji itp. Płyty maja głównie następujące przeznaczenie:
 • płyty główne narzędzi tłocznych
 • znormalizowane P-płyty (P-Platten) do form wtryskowych i prasujących
 • płyty do przyrządów
 • płyty do budowy maszyn dedykowanych
 • płyty do maszyn formierskich
 • płyty mielące